#Sever 1#Sever 2
Gạ chịch cô cháu gái xinh đẹp khi phát hiện nghề tay trái

Gạ chịch cô cháu gái xinh đẹp khi phát hiện nghề tay trái

0 0 votes

Nội dung phim

Đang lau nhà tự nhiên thấy có tiếng chuông cửa và mở cửa ra đó chính là đứa cháu gái trẻ đẹp mà ngày trước đã từng ở nhà mình, chẳng biết tại sao mà hôm nay nó đến nhà mình làm cái mẹ gì nữa, nhưng thôi nếu đã đến đây rồi thì phép lịch sự đầu tiên đó là mời nó vào nhà đúng không nào các bạn, sau khi vào nhà mình phát hiện ra bộ đồ nó mặc trên người đều là là bộ đồ khiêu dâm vì nó thiếu vài mà, nhưng chẳng biết làm như nào, chẳng lẽ lại bảo nó mặc đồ khác vào à, như thế thì vô duyên quá đúng không nào, và mình cũng chẳng có quyền gì mà bắt nó làm điều ấy cả, mình nghĩ là mình sẽ làm điều gì đó khác hơn đó là mình sẽ bảo nó có cần mình giúp không

Diễn viên tham gia phim

N/A