#Sever 1#Sever 2
Trời vừa tối người vợ trẻ đã bị lão hàng xóm mới hiếp dâm trắng trợn

Trời vừa tối người vợ trẻ đã bị lão hàng xóm mới hiếp dâm trắng trợn

6 2 votes

Nội dung phim

Chập tối nghe tiếng chuông cửa thì ra là lão hàng xóm mới đến sang để chào hỏi làm quen, thật ra cũng không có nhu cầu quen biết gì lão già này nhưng vì phép lịch sự vẫn phải mời lão ta vào nhà không ngờ đã vô tình nối giáo cho giặc, mục đích của lão hàng xóm sang đây đã quá rõ ràng ánh mắt hắn nhìn người vợ trẻ đầy thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống, ở nhà một mình cô vợ trẻ đã đoán được tình hình định bấm điện thoại gọi cho chồng nhưng không kịp vì lão ta nhanh tay hơn đã giằng được chiếc điện thoại và số phận người vợ trẻ đã được định đoạt.

Diễn viên tham gia phim

N/A